Մասին:

ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ եռօրյա «Խաչկարի գրքերի շնորհանդեսը» Վահէ Մեսրոպյանի կողմից 03/ 04/2015 էջ 10
ՆՈՐ ՕՐ շաբաթաթերթ «Խաչկարի գրքերի շնորհանդեսը» Ավետիս Բայրամյանի կողմից 03/12/2015 էջ 11
ԱՍՊԱՐԵԶ լրագիր «Խաչկարի արձակ ստեղծագործությունները» Վահէ Մեսրոպյանի կողմից 10/07/2014 էջ
ՆՈՐ ՕՐ շաբաթաթերթ «Խաչկարի պատմավեպերը» Ծերուն Թադեւոսյանի կողմից 12/25/2014 էջ 16
ՆՈՐ ՕՐ շաբաթաթերթ «Խաչկարի պատմավեպերը» Ծերուն Թադեւոսյանի կողմից 01/01/2015 էջ 11, էջ 14
ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ եռօրյա «Խաչկարի քնարերգությունը» Ծերուն Թադեւոսյանի կողմից 11/19/2014 էջ 8

Կողմից:

ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ եռօրյա «Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ» 04/10/2015 էջ 15, էջ 16
ՆՈՐ ՕՐ շաբաթաթերթ «Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ» 04/23/2015 էջ 15, էջ 31
ՀԱՅ ԿՅԱՆՔ շաբաթաթերթ «Հովսեփ Նալբանդյանի մասին» 04/03/2015 էջ 2
ՆՈՐ ՕՐ շաբաթաթերթ «Աշոտ Ջահակիր Ղամբարյանի մասին», 06/11/2015, էջեր 12 եվ 14
ՆՈՐ ՕՐ շաբաթաթերթ «Աշոտ Ջահակիր Ղամբարյանի մասին, շարունակություն», 06/18/2015, էջեր 13 եվ 15
ՆՈՐ ՕՐ շաբաթաթերթ «Աշոտ Ջահակիր Ղամբարյանի մասին, շարունակություն», 06/25/2015, էջեր 12 եվ 14
ՏԻՐ ԿՀԳՄ-ի պարբերական, համար 2, «Ծերուն Թադեվոսյանի «Ճանաչիր ինքդ քեզ» գրքի մասին» 06/15/2015 էջեր 60 եվ 61
ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ եռօրյա «Ծերուն Թադեվոսյանի մասին»,06/24/2015 էջեր 3 եվ 10